TRIỂN LÃM
GIÁO DỤC ẢO

Triển lãm giáo dục ảo cung cấp thông tin, hội thảo trực tuyến về ngành, tuyển sinh và giới thiệu các gian hàng của trường đại học, cao đẳng… cho học sinh, sinh viên.

CÁC PHÂN KHU CHÍNH TRONG TRIỂN LÃM

Sảnh lễ tân cung cấp thông tin về triển lãm

Phòng hội thảo trực tuyến theo chủ đề

Khu tư vấn, hỗ trợ các thông tin về tuyển sinh

Gian hàng cho các trường đại học, cao đẳng,...

Tùy chỉnh hồ sơ học sinh, sinh viên

Triển lãm giáo dục ảo cho phép các nhà triển lãm tạo mẫu đăng ký tùy chỉnh để tạo hồ sơ học sinh, sinh viên trong sự kiện.

Các trường học có thể dễ dàng tìm kiếm được học sinh, sinh viên đáp ứng đủ yêu cầu bằng cách chọn lọc các hồ sơ phù hợp.

Tổ chức thuyết trình tương tác

Nhà trường hay các tổ chức giáo dục có thể tổ chức các buổi hội thảo và thuyết trình về chương trình giáo dục mà không gặp bất kỳ rào cản nào về không gian hay thời gian.

Hơn nữa, với tính năng hỏi đáp, thăm dò ý kiến cùng đa dạng các hình thức tương tác khác nhau, buổi thuyết tình sẽ đảm bảo tương tác tối đa giữa học sinh, sinh viên và nhà triển lãm.

Đặt lịch và tổ chức họp

Nghiên cứu và đăng ký tư vấn trực tuyến thông qua các gian hàng là một trong những giải pháp hữu hiệu cho cả đơn vị giáo dục và học sinh, phụ huynh.

Các trường có thể dễ dàng cập nhật thông tin và đối thoại với đối tượng mục tiêu. Ngược lại, phụ huynh, học sinh có không gian tương tác riêng tư trong một nền tảng mở.

Tìm hiểu thêm về giải pháp? Liên hệ chúng tôi ngay